Fafe, Estorãos

39.000 €

站
將財產發送給朋友
 
   
 
   
了解更多 »  
必填字段 *
站, Fafe, Estorãos 39.000 € 參考: 004-2
1175 m²
財產種類
類型學 0 客房
目標
狀態 不可用
價錢 39.000 €
建设年 不可用
國家 Portugal
Braga
Fafe
教區 Estorãos
不可用
對此物業感興趣? 聯繫我們獲取更多信息或安排訪問。
 
   
 
 
 
發送
一般特徵
一般
  •  
分部
分部 地板 牆壁 天花板 註釋
 
周邊環境
  •  
特徵
  •  
家庭自動化
  •  
再生能源
  •  
物業位置